Golf Coaching

Golf Coaching är kanske ett annat ord för lektioner, men jag vill särskilja dem åt. Lektioner ser jag som en ”akutlösning” medan coaching är att man arbetar med en plan för förbättring. I coachningen går också mer hand i hand med den mentala coachningen eftersom den är en del av spelet golf. Jag anser att jag coachar spelare i spelet golf och inte i varken det ena eller den andra.