Här kan du läsa om mina events, workshops och seminarier.

Nov 2022 Lanna Golf                                                                                           Datum ej satt

2023

Gumbalde Resort                                                                                                  Datum ej satt

Knistad Golf & CC Skövde                                                                                  Datum ej satt