Ordet har en stor, ja kanske den största betydelsen i vår kommunikation. Vi läser för att lära oss nya, saker och om vad som hänt. Vi läser för spänning, nöje och underhållning.

Mitt intresse för böcker föddes tack vare min far, som på varje julaftonsmorgon gav mig och min syster en bok. Kanske därför att vi skulle hålla oss lugna, det är ju en dag där spänningen byggs upp och som barn var det en lång väntan på att julklapparna delades ut.

Därav intresset för berättelser och jag vill påstå att jag har fantiserat och berättat, läst och förvandlat historien att handla om mig själv. Att nu efter en lång karriär inom först textil som sedan övergick till att handla om golf.Inte som spelare utan som instruktör, där jag mestadels arbetat utanför Sverige. (Du kan läsa mer om det under fliken Om Bertil)

Som instruktör har jag läst mycken litteratur om instruktion och fascinerats av alla kloka men också roliga uttryck, som jag sedan använt mig av i min undervisning. När jag fick en förfrågan fån en god vän och elev: varför ger du inte ut en bok med dina citat, så föddes en idé som nu blivit verklighet. Och här är den:

Visdomsord och lustigheter av kända och okända golfspelare

Jag har därför valt att i min första bok ägna mig åt underhållning i bokform: Visdomsord och lustigheter av kända och okända golfspelare. En bok som man kanske inte läser pärm till pärm, utan den ligger framme för att ge inspiration och kanske även lärdom.

I boken finns också beskrivningar och kuriosa om de spelare som citeras. Det innebär att boken kan användas till att skapa frågesport (quizz), presenter och priser på tävlingsbordet.

Hoppas att den här boken skall ge er litet inspiration och roliga stunder. Boken kommer så småningom att finnas i välsorterade golfshopar.

Du kan också beställa den direkt från mig. Priset är 245 kr. inkl. porto. Maila mig din beställning på adress Bertil@bertilgarpenholt.se eller via telefon +46763 47 08 17

Kommande böcker är också planerade. Nummer 2 kommer att vara en hjälp till träning, inte en instruktionsbok utan en bok som kommer att kunna vara en vägledning i hur man skall kunna spela en både roligare och därmed bättre golf. Den bygger på den mentala faktorn och består av 10 små historier om spelare jag mött och hur jag har kunnat hjälpa dem. Nummer 3 är en ”fiktiv” faktabok om en golf professionals liv.