Tack för att du anmält dig till vårt Nyhetsbrev!

Som tack får du här möjligheten att läsa intron till ”Bemästra det Mentala Spelet. Kicka på bilden till höger så kommer en PDF fram,

Villdu sedan beställa bolen får du ditt personliga exemplar skickat till dig.         Pris 279 kronor inklusive porto