Bengt Moreau, god vän och elev frågade mig en gång: ”Bertil, jag vet ingen som omger sig med så många användbara citat i sin undervisning, varför ger du inte ut en bok med samlade citat som du använder dig av?”

Efter litet funderande hur jag använt citaten i min undervisning som PGA Golf professional, kom jag fram till: ja varför inte.  Alltså sagt och gjort, det har tagit sin tid och många funderingar om upphovsrätter, bilder etc. men här är den nu.

Visdomsord och lustigheter” av kända och okända golfare som du nu har i din hand är en samling citat som jag samlat på mig genom åren. Det har varit ett roligt arbete och jag hoppas att ni kan hitta några användbara citat, kanske inte bara på golfbanan utan även vid samtal efter en golfrunda eller vid en fest eller liknande. Vad du läser är inte bara citaten utan också några kommentarer och fakta om personen bakom orden.

Tack Bengt för att du gav mig inspirationen att genomföra det här, utan dig hade den inte blivit av. Tack också till min dotter Lydia, som varit ett stöd och kommit med uppmuntrande ord. Och alla ni mina elever som tagit del, skrattat och skakat på huvudet åt mina uttryck. Och som Harvey Penick utryckte det: ”Läser du mina böcker är du min elev och spelar du golf är du min vän”.

Bertil Garpenholt   

PGA Club Professional, Mental Coach                                                                                                                        

13 + 3 =