Rädsla /Oro

Rädsla eller oro är ju något vi inte gärna vill skylta med att vi har, framför allt inte i vårt golfspel. Men den finns där och kanske skall vi acceptera den och inte göra ”Murphys lag” till en sanning. Lagen består ju i om jag tror att något kan gå fel så kommer det att hända. Och kopplar vi det till ordet INTE så blir det ofta så. Inte är ju mer än bara ett negativt ord, det är också ett ord som vi förminskar eller enkelt uttryck ”glömmer bort. Ta exemplet när fi har ett inspel över ett hinder på ca 60 meter, ett slag som egentligen inte är något problem. Men med vår oro för att slå ner bollen i hindret, säger vi till oss själva: ”Slå INTE ner bollen i hindret”, vad händer, jo vi glömmer bort ordet inte, det är ju ett ”negativt” ord och vad blir då kvar: jo en direkt uppmaning: ”SLÅ NER BOLLEN I HINDRET”. Lars Eric Uneståhl, en av Sveriges och även i världen framstående idrottspsykologer sa: ”Du ser hindret först när du tar ögonen från målet” ganska talande eller hur.

En annan situation och den är tagen ur det verkliga livet, en svensk lovande ung golfspelare, sedermera golftränare fick chip yips. Han fick en tendens att slå dubbelslag vid chippar. Hur får man bort det då, han gjorde alla möjliga övningar, pratade med olika kollegor utan resultat. Tills den senaste regeländringen där man tog bort plikten för dubbelslag. Då var hans problem som bortblåsta. Ett typiskt tecken på oro inför slag och hur skulle man ha kunnat ändrat på det. Jo att rensa bort de tekniska tankarna, skapa en rutin för slaget, som innehåller olika andningsövningar. Ja varför inte prata med sig själv, som enligt forskare ett tecken på intelligens.